STŘIPKY Z ROZHOVORÚ

8. květen | 2017

""...tvůrčí stránka každého člověka je to nejhodnotnější, co může nabídnout. Neměla by se opomíjet..." 
 

"Každý začíná napodobováním vzorů. Mými byli zprvu Davis a Desmond. Vzápětí ale přišli oleman a Coltrane a já věděl, že to je to, co chci sám dělat. Pak jsem obdivoval další a další, chtěl jsem se jim ve své hře přiblížit zvláště technicky. Teď mi spíš jde o to, vyhnout se virtuozitě a předvádění." 
 

"Já třeba necvičím stupnice, ale barokní sonáty. Nevím, jestli ty jejich postupy někdy použiji v improvizaci, ale mám to jako zázemí a inspiraci. Takový Albert Mangelsdorff, s nímž si muzikantsky rozumím, se na to ale dívá jinak. Ten chce, aby to byl vždy "americký" jazz. Mně jde spíš o hudbu jako takovou, o atmosféru." 
 

"Jazzová muzika - zvláště v malých souborech - má své požadavky. Nestačí umět dobře hrát na nástroj, ale je nutné mít podobné myšlení, jet na stejné lodi..." 
 

 
 
"Není to hlavní, aby člověk hledal pořád jenom nové zvuky, nezvyklé rejstříky, přefuky, polohy mimo normální nástrojový rozsah. Jistě, člověka to nutí, aby pořád zkoušel něco nového - ale to podstatné, muziku, o kterou jde, je možno uplatnit i normální "střední" poloze, když to všechno opravdu vyjde tak, jak to má být." 
 

"Zvuky historických nástrojů se mi líbí a právě tak se mi líbí stará muzika." 
 

"Mám rád jakýkoli folklór. Jsou v něm možnosti, které profesionály opouštějí a tak se pro ně někteří do folklóru rádi vracejí." 
 

 
"Perfektě sehraná a sezkoušená kapela nemusí ještě dělat muziku. To je jenom technická stránka věci. Na druhé straně hudebníci, kteří si rozumějí, se nemusí moc sehrávat a zkoušet a mohou dělat muziku jako hrom. A také úplně jinou, než když se všechno ví a nic se nemůže stát." 
 

"Chtěl bych, aby moje muzika plynula docela volně, bez jakýchkoliv formulí, a někdy se mi to taky podaří." 
 

"Opravdu nejde vždycky jen o hudební vyjádření, ale spíš o umělecké vyjádření jakýmkoliv způsobem: zvuky, tichem, gestem, akcí, čímkoliv..." 
 

"Pomocí hudby vedu rozhovor s posluchačem o svých životních prožitcích, je v tom o folk, lidová hudba, návraty k přírodě. Myslím, že podstata kumštu je v upřímnosti a v tom, aby každý dělal to, co hluboce cítí. Komerční zajímavost by měla být druhořadá. Když je dílo osobité a obsahuje nějakou výpověď, má právo na život..." 
 

"Lidé stále hrají různé hry a i jejich soužití je hra. O hru jakožto sou-hru se snažím ostatně i při svých koncertech. Zatahuji do vystoupení i obecenstvo..."  
 

"Nechce-li být člověk sólistou a nechce-li mít problémy s ansámblem, hraje v duu. Dva hudebníci si mohou líp rozumět než tři, nemluvě již o čtyřech. V duu je možná alchymie porozumění..." 
 

"Mně je vlastně jedno, s kým hraji. Mohl bych hrát třeba s deseti tubisty, kdybych cítil, že si s nimi rozumím..."