MULTIMEDIA

Zde se potkává Jiří Stivín muzikant a kameraman, aby spojil hudbu s obrazy, které sám vytváří.

KONCERTY PRO DĚTI

Hudba, výtvarné umění a improvizace rozvíjejí fantazii a formují osobnost.