VÁŽNÁ HUDBA


I. " Barokní hudba jako inspirace"

Jiří Stivín
jako sólista na zobcovou i příčnou flétnu hraje koncerty a dvojkoncerty A.Vivaldi, J.S.Bach, G.Ph.Teleman...) s vybraným komorním orchestrem. Další možností je sólový koncert Jiřího Stivína z děl barokních mistrů doplněný improvizacemi za doprovodu předem připravených základů

 

II. "Odrazy a doteky"
sólový narozeninový recitál Jiřího Stivína
kde seznámí posluchače s hudbou, která ho oslovila a ovlivnila během jeho koncertní činnosti. Letos oslaví 75. narozeniny a současně 50 let na hudební scéně. V programu zazní ukázky skladeb hvězdné trojice Bach, Telemann, Vivaldi i skladby 20. století - Petr Eben Sonatina Semplice, E.F.Burian Ztracené serenády, J.Allain Tři kusy, Ch.Corea Dětské písně a další.

 

III. "Jiří Stivín a Collegium Quodlibet"
koncert volného sdružení
se základním obsazením - flétny, violoncello, cembalo a zpět. Repertoár je zaměřen převážně na interpretaci staré hudby - od sonát J.S. Bacha až po dlétnové koncerty A.Vivaldiho. Každoročně koncem listopadu již od roku 1992 pořádá Collegium Quodlibet ve Dvořákově síni pražského Rudolfina koncert k poctě sv. Cecílie, patronky hudebníků.

 

JAZZ


I. "Sám se svým stínem"

Sólové vystoupení Jiřího Stivína
zaměřené na interpretaci jazzové huby, lidových písní, vlastních skladeb a improvizací za doprovodu předem připravených základů. Jeho tvůrčí přístup k hudebnímu materiálu v nejedném ohledu překračuje obecně vžité představy o jazzu a zároveň bourá hranice mezi jednotlivými hudebními žánry.

 

II. "DUO, ev. Trio"
Společné vystoupení Jiřího Stivína
hrajícího na flétny, saxofony a klarinety s dalšími osobnostmi z oblasti improvizované hudby a jazzu (kytara, klavír, violoncello, kontrabas či bicí nástroje).

 

III. "Jiří Stivína + Co Jazz Quartet"
Koncert jazzové hudební formace
(flétny, saxofony, kytara, byskytara, bicí) s repertoárem sestaveným převážně ze skladeb Jiřího Stivína, z jazzových úprav lidových písní, jazzových standardů, free jazzu a z dalších neočekávaných kombinací.

 

DIVIDLO JIŘÍHO STIVÍNA

 

hudebník, fotograf a filmař Jiří Stivín uvádí svůj nový projekt "DIVIDLO 2017", kde hraje na flétny, saxy a uvádí poupulární i vlastní skladby a improvizace, doplněné o videoprojekci. Zazní barokní hudby, improvizace, jazz, šanson i mluvené slovo.

 

KONCERTY PRO DĚTI


I. "Od středověku po současnost"

Program se zaměřuje na základy hudební výuky s ukázkami rozmanitých hudebních stylů včetně lidové hudby a jazzu. Jeho součástí je i seznámení posluchačů s různými druhy dřevěných dechových nástrojů, předvedení jejich technického zvládnutí a využití všech možností hudebního nástroje s použitím videoprojekce.

 

II. "Hovory s flétnou a posluchači"
Tento typ diskusního pořadu je určen převážně pro učitele LŠU a učitele hudební výchovy na základních a středních školách. Pomohá s problémy výuky, představuje jak jazzové, tak i různé flétnové styly a školy. Zároveň vysvětluje možnosti improvizace ve staré hudbě, lidové hudbě a jazzu včetně využití hudby k meditaci a relaxaci.

 

III. "Stivín Quodlibet Systém"
Individuální hudebně-výchovný program sestavený na zakázku, kde je možno využít všech znalostí a tvůrčích schopností Jiřího Stivína k vytvoření atmosféry, napětí, překvapení. Filmové projekce, multimediální prezentace a různá neobvyklá spojení mohou podpořit a posílit požadovaný výchovný záměr.