INSPIRATION BY FOLKLORE

Jiří Stivín a Co Jazz Quartet ARTA Records 1991

Jiří Stivín & Co. Jazz Quartet
Inspiration by Folklore

 
Traditional, arranged by Jiří Stivín
Keď sa Jano na vojnu bral      Children Song
Vyletěl vták Inspiration 6
Inspiration 1 U Dunaja u Prešporka
Nepudu domů Inspiration 7
Inspiration 2 Zoťali brezu
Dobrů noc, má milá Inspiration 8
Inspiration 3 Země lidí
Ej, ženy, ženy Inspiration 9
Inspiration 4 Umrem, umrem
Quia quenia Inspiration 10
Inspiration 5  
 


Inspiration by Folklore

 
Zpět